Over Leo Apple Cloud
Specialisaties
Mobile Device Management & Workstation Deployment

Wordt het installeren en updaten van computers, smartphones en applicaties handmatig gedaan in uw organisatie? Dan is het hoog tijd om deze tijdrovende en foutgevoelige manier van werken te automatiseren met Mobile Device Management en Workstation Deployment oplossingen. Configuratieprofielen en installatiescripts bepalen welke applicaties en gebruikersinstellingen geïnstalleerd of geüpdated moeten worden. Beheer kost minder tijd en garandeert een voorspelbaar resultaat.

Identity as a Service

IDaaS vereenvoudigt beheer en gebruik van inlogaccounts en wachtwoorden door de toepassing van Single Sign-On en Multi Factor Authentication. Uw medewerkers hoeven niet langer meerdere wachtwoorden te onthouden, maar krijgen toegang tot hun accounts met slechts één wachtwoord en aanvullende authenticatie via de smartphone. Dat betekent optimaal gebruiksgemak zonder risico op account-misbruik.

Advies en implementatie

De overstap naar MDM en IDaaS vergt een degelijke voorbereiding. Ik kan u uitleggen wat de diverse mogelijkheden zijn en adviseren bij het maken van de juiste keuze. Daarna bespreek ik het plan van aanpak met u en verzorg de volledige implementatie zodat alle medewerkers snel, zorgeloos en veilig aan de slag kunnen.

Periodiek beheer

MDM en IDaaS zijn geen statische oplossingen, dus na de implementatie is periodiek beheer noodzakelijk om alle componenten up-to-date te houden en te zorgen dat de configuratie overeen blijft komen met de structuur van uw organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van uw IT-infrastructuur wordt periodiek beheer uitgevoerd op wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse basis. Systeemsoftware en applicaties zijn altijd up-to-date, security patches worden direct geïnstalleerd, en sluimerende problemen worden tijdig onderkend en opgelost.

Meer weten?

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar .

Bekijk mijn profiel op LinkedIn

Apple Certified Support Professional

Apple Certified Technical Coordinator